Školení

Emergency-exit-4168808_1920
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu zákona o požární ochraně jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců  zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany jeli u zaměstnavatele ustanoven.

Provádíme

  • Školení preventistů PO
  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení zaměstnanců
  • Školení externích zaměstnanců (brigádníků, nájemců, dodavatelů)
  • Školení preventivních požárních hlídek
  • Školení osob zajišťujících PO v mimopracovní době
  • Školení obsluhy ohlašoven požáru

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

Social

info@hpsteplice.cz