Kontroly a revize

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech zařízeních požární ochrany v pravidelných intervalech prováděna kontrola a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení.

Zajišťujeme pravidelné kontroly, revize a servis těchto zařízení

  • hasící přístroje
  • požární hydranty (nadzemní, podzemní i vnitřní)
  • nouzové osvětlení
  • požární uzávěry (dveře, okna)
  • požární ucpávky
  • požární prostupy
  • požární klapky

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

Social

info@hpsteplice.cz