Zajištění bezpečného provozu skladů

Revize regálů a žebříků

Provozujete regály, žebříky, nebo sklad a nejste si jisti jestli máte zpracovné veškeré dokumenty a provedené veškeré potřebné revize?
Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme dát provoz skladu do pořádku.

Firma HPS Teplice zajišťuje provádění revizí  regálových systémů a žebříků všech výrobců včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné k bezpečnému provozu skladu. Kontroly vykonáváme po celé České republice.

Místní řád skladu
Pro každý sklad musí být zpracován Místní řád skladu. S nedodržováním těchto povinností se setkáváme jak u malých živnostníků, tak i ve velkých společnostech. V případě, že není dostatečně vypracován Místní řád skladu, a zaměstnanci nejsou proškoleni, vzniká celá řada nebezpečí pro všechny zaměstnance pracující ve skladu. Místní řád skladu obsahuje nejdůležitější skutečnosti ohledně bezpečného provozu skladu. Např. vymezuje osoby odpovědné za provoz skladu.

Roční kontroly regálů
Mezi základní povinnosti při provozování regálů patří provedení pravidelné kontroly celého regálového systému. Kontroly musí být prováděny po celou dobu jejich životnosti. Základním právním předpisem pro kontrolu regálů je NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Při kontrolách regálů se často setkáváme se závady typu: špatné skladování materiálu, ohnutá stojnice regálu (např. od vysokozdvižného vozíku), nedostatečné zajištění proti vypadnutí materiálu a pod.. Pravidelným prováděním kontrol regálů eliminujete zbytečné zranění zaměstnanců případně se vyhnete pokutám ze strany orgánů BOZP. 

Kontroly žebříků
Práce na žebříku je obceně považována jako jedna z nejrizikovějších činností na pracovišti. Všichni zaměstnavatelé jsou poviny provádět pravidelné kontroly žebříků a prostředků pro práci ve výškách. Periodicita provádění kontrol je  stanovena 1x ročně. Včasně provedenou kontrolou žebříků se chránite před nepříjemnými pokutami, které hrozí jak od pojišťoven tak od orgánů BOZP. 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

Social

info@hpsteplice.cz