Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je zkrácený termín pro označení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, často známý také pod zkratkou BOZP.

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření vycházející ze zákonných povinností a vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele sloužící k eliminaci pracovních úrazů, potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnance. BOZP je upravována více než 110 právními předpisy, stovkami technických norem a dalšími směrnicemi.

Nabízíme Vám efektivní řešení v oblasti problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Nastavíme Vám systém řízení bezpečnosti na míru. Vše vyřešíme dle nejvyšších standardů bezpečnosti podle vašich možností a potřeb. Poskytujeme komplexní služby od zpracování dokumentace, školení, revize, lékařské prohlídky apod.

  • Vytvoření systému BOZP na míru
  • Vytvoření povinné Dokumentace BOZP
  • Vyhledávání rizik na pracovišti a jejich analýza
  • Kategorizace prací
  • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • Školení managementu firem
  • Audity a prověrky bezpečnosti na pracovišti
  • Vyšetření kořenových příčin pracovních úrazů
  • Kontroly strojních zařízení z pohledu Nařízení vlády 378/2001 Sb.
  • Účast a pomoc při kontrolách prováděnými státními úřady.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

Social

info@hpsteplice.cz