Úvod

Požární ochrana je souhrn opatření stanovených legislativou, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Jsme připravení Vám zajistit nastavení vhodného systému požární ochrany ve Vaší společnosti na míru Vaším potřebám.

Provedeme ve Vaší firmě vstupní prohlídku, zkontrolujeme, aktualizujeme a popřípadě doplníme chybějcí dokumentaci. Dále Vám zajistíme veškeré povinné kontroly a revize, které vyplívají ze zákona č. 133/1985 sb. o požární ochraně. Budeme udržovat dokumentaci v aktualním stavu a budeme poskytovat poradenskou činnost.

Také zajistíme provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek za účelem zjištění nedostatků týkajících se požární ochrany. Zajistíme povinné školení požární ochrany u všech zaměstnanců.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

HPS Teplice

komplexní služby v požární ochraně

Social

info@hpsteplice.cz